לזיין את הבת שלו:
לשתי הבנות האלה יש נשף סיום לימודים היום בלילה, הם מכירים אחד את השני בגלל שלאבות שלהם יש עסק משותף. זה אולי עסק אפור ,אבל הוא מאפשר להם לפרנס את המשפחות. יש כאלה שיגידו שהבנות האלה הן ממשפחות פשע ועדיף לא להתקרב אליהן. בכל זאת הבנות הצליחו למצוא שני בנים שלא מכירים אותם ומתכונות לנשף ולמפגש אינטימי אחריו הנשף. הבנים הגיעו להכיר את האבות ולקחת את הבנות. למרות שאבות התנהגו על הצד הטוב ביותר כדי לא להפחיד את הבנים ולא להרוס לבנות את הערב, הגרזן ואגדח די הסגירו מי הם במאת.

כמובן שאחרי הנשף הבנים ברחו והבנות נשארו עם הבתולים שלהם. הן חזרו עצבניות הביתה והתלוננו שהאבות הרסו להם את הלילה. המפגש האינטימי שאחרי הנשף כדי לאבד את הבתולים זה מסורת ארוכת שנים. אז לאחד הבנות עולה ראיון, השניה תומכת בו. האבות אחרי שיחה קצרה מבינים שזה יחזק את הקשר ביניהם ומסכימים גם. מה ראיון? תראו בסרטון.